METHODE

5 Pillars Somatics

“Antwoorden op vragen over gezondheid en welbevinden liggen vaak in het lichaam zelf besloten. Somatisch Bewegen als lichaamsgerichte ervaringsmethode, leert ons de signalen van ons lichaam te begrijpen en waarderen.

Door deze signalen hun juiste plek en functie toe te staan, neemt ons vermogen om ze te vertalen in gezondheid, welbevinden en effectief handelen toe”


Jacques van Eijden


Somatic Movement Practitioners

Somatic Movement bevordert het fysiek, psychisch en emotioneel functioneren bij mensen in hun persoonlijke en professionele leven door 5 Pillars Somatics.

De 5 competenties van deze methode zijn:
  1. Soma Mapping
  2. Embody Embrace Empower Process
  3. Peace-ful Communication
  4. Experiential Learning
  5. Skills

1. Somatic Movement Practitioners werken met Soma-Mapping. Soma-Mapping brengt de structurele en functionele aspecten van het lichaam’s natuurlijke intelligentie in kaart met als doel Balans en Integratie in het leven van mensen te creëren.

2. Het Embody Embrace Empower Process is het leidend principe bij procesgericht werken.

3. PEACE-ful Communication: De principes Presence, Ease, Affectivity, Creativity en Effectiveness bij deze vorm van communicatie staan aan de basis van alle verbale en  non-verbal interacties.

4. Ervaringsgericht Leren wordt ingezet en is gebaseerd op het weven van kennis, ervaring en intuitie aspecten van het leren.

5. Somatic Movement Practitioners zetten de volgende Skills (vaardigheden) in: Embodied Awareness; manuele en verbale technieken; houding en beweging technieken; en adem en stemgebruik.


De Cursussen en Workshops

Het rooster van de Cursussen en Workshops biedt een uitgebreide training in 5 Pillars Somatics.

De nadruk in de Cursussen Somatic Movement ligt bij het ontwikkelen van krachtige competenties in het werken met Balans en Integratie principes en technieken.
De Balans en Integratie principes en technieken zijn geworteld in de studie  van de structurele en functionele aspecten van het lichaam (anatomie, fysiologie, embryogenese en kinesiologie).

 

De Balans en Integratie onderdelen zijn:

Balans

Externe Balans: uitbalanceren van uitwendige krachten.
Interne Balans: vitale omgang met uitdagingen.

Integratie

Ontwikkeling: groei en transformatie.
Organisatie: waarderingsvermogen en daarmee het kunnen maken van keuzes.
Sturing: het leven in pespectief zien.

5 Pillars Somatics bewerkstelligt een Balans tussen aan de ene kant gevoeligheden en triggers en aan de andere kant persoonlijke kracht en ondersteunings mechanismen.
Ook werken zij aan de Integratie van organisatorische, aansturings en ontwikkelingsgerichte aspecten van welbevinden.
De Balans en Integratie interventies gaan direct in op menselijke levensthemas.
Het curriculum biedt een uitgebreide opleiding in 5 Pillars Somatics. De 5 Pillars Somatics met de vijf compententies zoasl hierboven genoemd worden ingezet als leermethode bij de overdracht van de kern principes en technieken van Balans en Integratie.
De Opleidingen zijn ontworpen vanuit een holografische visie op het leerproces. De inhoud en de presentatie van lesmateriaal van elk individueel module is op zich weer een reflectie op de andere modules.

Met het presenteren van het lesmateriaal vanuit deze verschillende perspectieven ontstaat naast een verbreding ook verdieping.

In de Cursussen ligt de nadruk op Ervaringsgericht Leren. Naast kennisoverdracht nemen het opdoen en plaatsen van ervaringen en het ontwikkelen van de intuïtie een belangrijke plaats in het opleiden van bewuste en effectieve Somatic Movement Practitioners.

Dit houdt mede in dat de verschillende leerstijlen van mensen gewaardeerd worden.